Op weg naar mijn favoriete aspergekweker aan de Rithsestraat stuit ik op een omleidingsroute. Op de hoek van de Graaf Engelbertlaan en Princenhagelaan zie ik een reusachtig bouwbord. Tot in de herfst is aannemer BAM bezig met het bouwrijp maken van het Rithmeesterpark. Een nieuw hoogwaardig bedrijventerrein op ‘de wig’ tussen de A16 / HSL en Princenhage.

Op de bouwplaats is het een drukte van belang. Een ronkende grondwaterpomp doet zijn werk en zandwagens rijden onafgebroken af en aan. Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken is een tijdelijke bouwweg aangelegd. In de verte doemen zwaaiende gieken op van twee imposante graafmachines. Zij zijn in de weer met het graven van een nieuwe watergang. De zandwagens voeren het afgegraven zand af naar het noordelijke deel van de locatie, waar het wordt hergebruikt als ophoogzand.

De nieuwe watergang is onderdeel van de aan te leggen ecologische zone rondom het bedrijventerrein en heeft verschillende functies. De watergang reguleert de waterhuishouding op deze locatie en een belangrijk bijkomend voordeel is dat hij in de toekomst als huisvesting dient voor bijzondere gebiedseigen planten en dieren. Op deze unieke manier is dus niet alleen aan toekomstige bedrijvigheid gedacht maar ook aan het behoud en ontwikkeling van natuur in de regio.

De asperges smaakten overigens weer heerlijk.

Previous post

Nieuwe Mark fase 3 weer actueel

Next post

Smashing hot op Ladies Day Breda Future+

The Author

Maarten Marijnissen

Maarten Marijnissen

Maarten Marijnissen is geboren en getogen in Breda. Na enkele omzwervingen in het land woont hij sinds een aantal jaar weer in Breda. Door zijn civieltechnische achtergrond gaat zijn interesse met name uit naar de mooie bouwprojecten die de stad maken tot een fijne plek om te wonen, te verblijven en te werken.