Posts In Category

Burgers van Breda

Bredanaars en hun verhalen

Burgers van Breda

Hij was al eerder op Lesbos, vorig jaar om precies te zijn, met zijn vrouw. Op 8 juni a.s. vertrekt Bredanaar Leo Landa opnieuw naar het Griekse eiland. Ditmaal alleen. Vluchtelingenhulp op kleine schaal. eo Landa: “Toen we vorig jaar op vakantie gingen, wisten we natuurlijk al van de vluchtelingenproblematiek.

Read More